Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trên


 Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Надписи

#F1|Надписи# [nàtpisi] – signs:

#F2|проезд закрыт# [prajèzd zakr`yt] - road closed 
#F3|осторожно# [astaròzhna] – caution 
#F4|опасно# [apàsna] - danger 
#F5|стоянка запрещена# [stayànka zaprishhinà] - no parking 
#F6|остановка автобуса# [astanòfka aftòbusa] - bus stop 
#F7|стоп# [stop] - stop
Từ khóa: Ô tô, Ngoài đường

Những tin tức khác với chủ đề này: Ô tô, Ngoài đường

Скоро выпадет снег, и всё будет хорошо [skora vypad'et sn'ek, i vs'yo bud'it kharasho] - Soon the snow falls, and everything will be fine
В Санкт-Петербурге появился новый дорожный знак: Осторожно, ловцы покемонов

A new road sign appeared in In St. Petersburg: Caution, catchers of pokemon
Từ khóa: Ngoài đường
На открытии московского международного автосалона российская компания "АвтоВАЗ" представила шесть новых автомобилей. Главной премьерой стал кроссовер Lada XCODE. А вам понравился такой дизайн?

At the opening of the Moscow international motor show Russian company "AVTOVAZ" has presented six new cars. The main premiere was a crossover Lada XCODE. And did you like the new design?
Từ khóa: Ô tô, Inventions
Пьер Ришар прокатился в московском метро
[p'er rishar prakatils'ya v maskofskom metro]
Pierre Richard has swept in the Moscow metro


метро
[mitrò]
Скажите, сколько стоит билет на метро?
[skazhìti skol'ka stòit bilèt na mitrò]
Как пройти к метро?
[kak prajtì k mitrò]
Từ khóa: Ngoài đường
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này