Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Фразы о любви на русском

влюбиться в кого-либо
[vlyubìt'sa v kavòliba]
встречаться с кем-либо
[vstrichàtsa s kèmliba]
сходить с ума по кому-либо
[skhadìt' sumà pa kamù-liba]
ладить с кем-либо
[làdit' s kèmliba]
считать кого-либо привлекательным
[schitàt' kavòlibo privlikàtil'nym]
влюбиться по уши
[vlyubìt'sya pòushi]
иметь слабость к кому-либо
[im'èt' slàbast' k kamù-liba]
украсть чьё-то сердце
[ukràst' ch'yò-ta sèrtse]
быть созданными друг для друга
[byt' sòzdanymi druk dl'a drùga]
положить глаз на кого-либо
[palazhìt' glas na kavò-liba]
вести беспорядочную жизнь
[vistì bispar'àdachnuyu zhizn']
подростковая любовь
[padrastkòvaya l'ubòf']
Любить каждую частичку кого-либо.
[lyubìt' kàzhduju chistìchku kavò-liba]
бегать за женщиной / за мужчиной
[bègat' za zhènshhinoj za mushhìnoj]
потерять голову от любви к кому-либо
[patir'àt' gòlavu at l'ubvì k kamù-liba]
идеально подходить друг другу
[idiàl'na patkhadìt' druk drùgu]
иметь роман
[im'et' ramàn]
Я люблю тебя.
[ya l'ubl'ù tib'à]

Những tin tức khác với chủ đề này: Quan hệ, Thông thạo tiếng Nga

У женщины три возраста:

1. Возраст, когда они нервируют отца
2. Возраст, когда они достают мужа
3. Возраст, когда они бесят зятя

The woman has three ages:
1. Age when they irritate their father
2. Age when they bore their husband
3. Age when they enrage their son-in-law
возраст
[vòzrast]
женщина
[zhèhnsshina]
Từ khóa: Quan hệ
Сынок, как вернуть всё назад? [synok, kak virnut' vs'o nazat] - Son, how to get it back?
Только не нажимай слишком сильно! [tol'ka ni nazhimaj slishkam sil'na] - Just do not press too hard!
Бессмысленно осмысливать смысл неосмысленными мыслями [bismyslina asmyslivat' smysl niasmyslinymi mysl'ami] - It makes no sense to interpret meaning with meaningless thoughts
Путь к маяку [put' k mayaku] - The path to the lighthouse


Приятного вам вечера!
[priyàtnava vam vèchira]
Спокойной ночи!
[spakòjnoj nòchi]
и хороших снов!
[i khoroshikh snov]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này