Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

TV instruction

Инструкция к телевизору. TV instruction

One of our subscribers asked us a question and we though that it could be useful for everyone, so here it is:
«My children have been playing with the settings on my TV and changed language/locked the TV. Whenever I press any button on the TV this message appears: "замок от детей". What should I do?»

замок от детей
[zamòk ot ditèj]

Чтобы разблокировать Вам нужно найти что-то типа:
To unlock it you need to find something like:
разблокировать
[razblakìravat’]
or
снять замок
[sn'at’ zamòk]

или найдите в меню что-то похожее на:
or find in menu something like:

защита от детей
[zasshìta ot ditèj]

Можно так же сначала изменить язык сайта. Чтобы сменить язык вам нужно найти:
Other way is to do it in your language. To change the language you need to find:
меню
[minyù]
язык
[yaz`yk]
английский
[anglìskij]
арабский
[aràpskij]
испанский
[ispànskij]
немецкий
[nimètskij]
португальский
[partugàl'skij]
французский
[frantsùskij]
хинди
[hìndi]
русский
[rùsskij]

И нажать "Да" или
And press "Ok" or
выбрать [v'ybrat'] - choose

Удачи! Good luck!

Những tin tức khác với chủ đề này: Trong nhà, Thông thạo tiếng Nga, Gia đình

Сынок, как вернуть всё назад? [synok, kak virnut' vs'o nazat] - Son, how to get it back?
Только не нажимай слишком сильно! [tol'ka ni nazhimaj slishkam sil'na] - Just do not press too hard!
Бессмысленно осмысливать смысл неосмысленными мыслями [bismyslina asmyslivat' smysl niasmyslinymi mysl'ami] - It makes no sense to interpret meaning with meaningless thoughts
Путь к маяку [put' k mayaku] - The path to the lighthouse


Приятного вам вечера!
[priyàtnava vam vèchira]
Спокойной ночи!
[spakòjnoj nòchi]
и хороших снов!
[i khoroshikh snov]
Ох уж эта русская пунктуация [okh ush ehta ruskaya punktuatsiya] - Oh, this Russian punctuation

"Здравствуйте, Мария, ответьте, пожалуйста, Андрею, там, кажется, вопрос, который, очевидно, не решён"
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này