Bạn hãy tham gia với chúng tôi trên


 Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

О погоде выражения


Всем доброе утро!
[vsem dòbraje ùtra]
Какая сегодня погода?
[kakàya sivòdn'a pagòda]
Хороший день, не правда ли?
[kharòshij dèn', ni pràvda li]
Сегодня утром было облачно.
[sivòdnya ùtram b`yla òblachna]
Погода становится теплее.
[pagòda stanòvitsya tiplèje]
Небо чистое.
[nèba chìstaje]

Những tin tức khác với chủ đề này: Cuộc hẹn gặp, Ngôn ngữ kinh doanh, Ngoài đường, Việc làm, Thông thạo tiếng Nga

Ты всё ещё не понимаешь что такое брак? [ty fs'o ishhyo ni panimaish' chto takoe brak] - Why don't you understand what is marriage

Мои деньги - это мои деньги [mai den'gi - ehta mai den'gi] - My money is mine

Твои деньги - тоже мои деньги [tvai den'gi - tozhe mai den'gi] - Your money is mine too
Я врал тебе, потому что не хотел причинить боль! [ya vral tibe, patamu chto ni khat'el prichin'it' bol'] - I lied to you because I didn't want to hurt you!

От создателей [at sazdatilej] - From the creators of

Я ограбил тебя, чтобы ты не скучала [ya agrab'il tib'a, chtoby ty ni skuchala] - I robbed you, because I didn't want you to be bored

Я избил тебя ради спасения панд [ya isbil tib'a rad'i spas'en'iya pand] - I beat you for the salvation of pandas
Доброй ночи, Москва [dobraj nochi, Maskva] - Good night, Moscow!
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này