Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

О погоде выраженияВсем доброе утро!
[vsem dòbraje ùtra]
Какая сегодня погода?
[kakàya sivòdn'a pagòda]
Хороший день, не правда ли?
[kharòshij dèn', ni pràvda li]
Сегодня утром было облачно.
[sivòdnya ùtram b`yla òblachna]
Погода становится теплее.
[pagòda stanòvitsya tiplèje]
Небо чистое.
[nèba chìstaje]
Мне жарко.
[mne zhàrka]

Những tin tức khác với chủ đề này: Cuộc hẹn gặp, Ngôn ngữ kinh doanh, Ngoài đường, Việc làm, Thông thạo tiếng Nga

Утро во Владивостоке выглядит круче любого рассвета [utra va vladivastoke vyglyadit kruche l'ubova rasveta] - Morning in Vladivostok looks steeper than any dawn
Từ khóa: Ngoài đường
Вы чувствуете это? [vy chustvuite ehta?] - Do you feel that?
Весна пришла! [visna prishla] - Spring has come!
Сынок, как вернуть всё назад? [synok, kak virnut' vs'o nazat] - Son, how to get it back?
Только не нажимай слишком сильно! [tol'ka ni nazhimaj slishkam sil'na] - Just do not press too hard!
Просто трамвай в солнечный день [prosta tramvai f solnichnyj den'] - Just a tram in a sunny day
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này