Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Эмоции

Эмоции [ehmòtsii] - Emotions:

О, Боже мой! [o bòzhe moj] - Oh, my God!
У меня нет слов! [u menjà net slov] - I don't know what to say!
Черт возьми! [chyort voz'mì] - Oh, damn!
Увы! [uv`y] - Alas!
Правда? [pràvda] - Really?
Как жаль! [kak zhal'] - What a pity!
Невероятно! [neveroyàtno] - I can't believe it!
Ни в коем случае! [ni v kòjem slùchaje] - No way!
Какая удача! [kakàya udàcha] - What a good chance!

Những tin tức khác với chủ đề này: Thông thạo tiếng Nga

Сынок, как вернуть всё назад? [synok, kak virnut' vs'o nazat] - Son, how to get it back?
Только не нажимай слишком сильно! [tol'ka ni nazhimaj slishkam sil'na] - Just do not press too hard!
Бессмысленно осмысливать смысл неосмысленными мыслями [bismyslina asmyslivat' smysl niasmyslinymi mysl'ami] - It makes no sense to interpret meaning with meaningless thoughts
Путь к маяку [put' k mayaku] - The path to the lighthouse


Приятного вам вечера!
[priyàtnava vam vèchira]
Спокойной ночи!
[spakòjnoj nòchi]
и хороших снов!
[i khoroshikh snov]
Ох уж эта русская пунктуация [okh ush ehta ruskaya punktuatsiya] - Oh, this Russian punctuation

"Здравствуйте, Мария, ответьте, пожалуйста, Андрею, там, кажется, вопрос, который, очевидно, не решён"
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này