Tự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Великий пост

Today in Russia started Великий Пост (the Great Lent) is the most important fasting season in Orthodox church year, it prepares Christians for the greatest feast Пасха (Easter). 
In 2014 Великий Пост will last from 3 March till 19 April. 
Пасха this year falls on 20 of April.

Vocabulary:
Великий Пост [Vilìkij Post] - the Great Lent or the Great Fast
Пасха [pàskha] - Easter
Вы поститесь? [vy pastìtes'] - Are you fasting?
Từ khóa: Nước Nga

Những tin tức khác với chủ đề này: Nước Nga

Республика Адыгея

Tác giả của bức ảnh: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
Кавказский хребет

Tác giả của bức ảnh: Vladislav Ionis

Кавказский хребет на закате, Россия

The Caucasian ridge at sunset, Russia
Từ khóa: Nước Nga, Showplaces
В России, в Липецкой области, есть памятник персонажу русских народных сказок - Змею Горынычу.

In Russia, in the Lipetsk region, There is a monument to the character of Russian folk tales - Snake Gorynych.
Россия, Калининград, Набережная Рыбной деревни
Russia, Kaliningrad, the Quay of the Fish Village
Từ khóa: Nước Nga, Architecture
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này