Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Триумфальная арка

Триумфальная арка

Tác giả của bức ảnh: Sheremetev

Санкт-Петербург, Триумфальная арка Генштаба.
Saint Petersburg, The General Staff Building triumphal arch.

The General Staff Building is an edifice with a 580 m long bow-shaped facade, situated on Palace Square in Saint Petersburg, Russia, in front of the Winter Palace.

The building was designed by Carlo Rossi in the Empire style and built in 1819-1829. It commemorates the Russian victory over Napoleonic France in the Patriotic War of 1812.

Until the capital was transferred to Moscow in 1918, the building served as the headquarters of the General Staff, Foreign Ministry and Finance Ministry. Now it hosts the headquarters of the Western Military District and the Hermitage Museum.
Từ khóa: Nước Nga

Những tin tức khác với chủ đề này: Nước Nga

Республика Адыгея

Tác giả của bức ảnh: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
Кавказский хребет

Tác giả của bức ảnh: Vladislav Ionis

Кавказский хребет на закате, Россия

The Caucasian ridge at sunset, Russia
Từ khóa: Nước Nga, Showplaces
В России, в Липецкой области, есть памятник персонажу русских народных сказок - Змею Горынычу.

In Russia, in the Lipetsk region, There is a monument to the character of Russian folk tales - Snake Gorynych.
Россия, Калининград, Набережная Рыбной деревни
Russia, Kaliningrad, the Quay of the Fish Village
Từ khóa: Nước Nga, Architecture
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này