Bạn hãy tham gia với chúng tôi trên


 Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Недоверие

Слово дня:
недоверие [nidavèrije] (существительное, ср.р.) - сомнение в правдивости, подозрительность, отсутствиедоверия.

Пример:
относиться с недоверием [atnasìtsa s nedavèrijem] - treat smb. with distrust

Варианты слова: доверять (глагол, несовершенный вид)

Những tin tức khác với chủ đề này: Quan hệ, Thông thạo tiếng Nga

Начальная школа [nachal'naya shkola] - Primary school
Университет [universitet] - University

Я уже слишком большая, чтобы бегать на переменах [ya uzhe slishkam bal'shaya, chtoby begat' na pirimenakh] - I'm too big to run at recess

Кто последний, тот дурак [kto paslednij, tot durak] - The fool is the last one
Дорогая, не хочешь прогуляться в парк? [daragaja, ni khochish pragul'yatsa f park] - Honey, do you want to walk to the park?

Не сейчас, я смотрю тренинг по семейному счастью [ni sichas, ya smatr'u trenink pa simejnamu schast'ju] - Not now, I'm watching family happiness training
Từ khóa: Quan hệ, Gia đình
Даже если вы подходите, это не значит, что вы на своём месте [dazhi esli vy patkhodit'e, ehta ne znachit, chto vy na svayom m'est'e] - Even if you match, it does not mean that you are in your place
Ты всё ещё не понимаешь что такое брак? [ty fs'o ishhyo ni panimaish' chto takoe brak] - Why don't you understand what is marriage

Мои деньги - это мои деньги [mai den'gi - ehta mai den'gi] - My money is mine

Твои деньги - тоже мои деньги [tvai den'gi - tozhe mai den'gi] - Your money is mine too
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này