Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Евгений Евтушенко "Берегите эти земли, эти воды"

Берегите эти земли, эти воды [birigìti èhti zèmli, èhti vòdy]
Даже малую былиночку любя. [dàzhi màluju bylìnachku lyubyà]
Берегите всех зверей внутри природы, [birigìti vsekh zvirèj vnutrì priròdy]
Убивайте лишь зверей внутри себя! [ubivàjte lish' zvirèj vnutrì sibyà]

Take care of these lands, these waters,
Love even a small blade of grass.
Take care of all the animals in the nature,
Kill only animals inside yourself!

© Евгений Евтушенко | Evgeny Evtushenko.
Từ khóa: Trích dẫn

Những tin tức khác với chủ đề này: Trích dẫn

Бессмысленно осмысливать смысл неосмысленными мыслями [bismyslina asmyslivat' smysl niasmyslinymi mysl'ami] - It makes no sense to interpret meaning with meaningless thoughts
Удивительно, что может сделать один луч солнца с душой человека.

It's amazing what one ray of the sun can make with the soul of man.

(с)Ф.М. Достоевский
Từ khóa: Trích dẫn, Quotes
Если хочешь жить легко и быть к небу близко, держи сердце высоко, а голову низко.

If you want to live easily and be close to the sky, keep heart high and head low.

(с) Фёдор Глинка
Từ khóa: Trích dẫn, Quotes
Однажды рискнув - можно остаться счастливым на всю жизнь [adnazhdy risknuf - mozhna astatsya schaslivym na fs'u zhizn'] - Once Risked - you can stay happy for a lifetime
Từ khóa: Trích dẫn
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này