Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

слова путина

Десятый год правления Владимира Путина.
10th year of Vladimir Putin's government.
Какие существительные Путин употреблял чаще всего за последний год:
What nouns Putin used most during the last year:

1
страна
[stranà]

2
работа
[rabòta]

3
люди
[lyùdi]

4
вопрос
[vapròs]

5
проблема
[prablèma]

6
развитие
[razvìtije]

7
Россия
[rassìya]

8
решение
[rishènije]

9
экономика
[ehkanòmika]

10
сфера
[sfèra]


Other Business Russian words and phrases find in Ruspeach Phrasebook here - http://ruspeach.com/phrases/158/

Những tin tức khác với chủ đề này: Nước Nga, Ngôn ngữ kinh doanh, Chính trị, Việc làm

Республика Адыгея

Tác giả của bức ảnh: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
Кавказский хребет

Tác giả của bức ảnh: Vladislav Ionis

Кавказский хребет на закате, Россия

The Caucasian ridge at sunset, Russia
Từ khóa: Nước Nga, Showplaces
В России, в Липецкой области, есть памятник персонажу русских народных сказок - Змею Горынычу.

In Russia, in the Lipetsk region, There is a monument to the character of Russian folk tales - Snake Gorynych.
Россия, Калининград, Набережная Рыбной деревни
Russia, Kaliningrad, the Quay of the Fish Village
Từ khóa: Nước Nga, Architecture
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này