Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

банк россии выпустил в обращение монет с новым графическим символом рубля

17 июня Банк России выпустил в обращение 100 миллионов монет с новым графическим символом рубля.

Символ рубля представляет собой прописную букву «Р» кириллического алфавита, дополненную в нижней части горизонтальной чертой, создающей впечатление присутствия двух параллельных линий, что символизирует устойчивое положение российского рубля.

Дизайн был утвержден в декабре 2013 года.
On 17 June the Bank of Russia issued 100 million coins with the new graphic symbol of the rouble.

The symbol of the rouble is a Cyrillic capital letter "P" with a horizontal stroke creating an impression of two parallel lines symbolising sustainability of the Russian rouble.
The design was approved in December 2013.

В июне 2014: As of june 2014:
1 рубль ≈ 0,02 € ≈ 0,03 $
Từ khóa: Nước Nga, Ngân hàng

Những tin tức khác với chủ đề này: Nước Nga, Ngân hàng

Республика Адыгея

Tác giả của bức ảnh: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
Кавказский хребет

Tác giả của bức ảnh: Vladislav Ionis

Кавказский хребет на закате, Россия

The Caucasian ridge at sunset, Russia
Từ khóa: Nước Nga, Showplaces
В России, в Липецкой области, есть памятник персонажу русских народных сказок - Змею Горынычу.

In Russia, in the Lipetsk region, There is a monument to the character of Russian folk tales - Snake Gorynych.
Россия, Калининград, Набережная Рыбной деревни
Russia, Kaliningrad, the Quay of the Fish Village
Từ khóa: Nước Nga, Architecture
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này