Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Цифры от 1 до 10 на русском. Russian figures from 1 to 10.

Цифры от 1 до 10. Знать цифры, когда вы путешествуете по России, даже более важно, чем слова. Особенно если вы ездите на такси, и это неофициальное такси (в России можно ловить машину, чтобы тебя подвезли). Выучите цифры и договаривайтесь о сумме заранее.

Russian figures from 1 to 10. To know figures when you are traveling in Russia is even more important than words. Especially when you are traveling by taxi and this taxi is not official (it is common in Russia to hitch a car to give you a lift). Learn the figures and negotiate the price before you sit in the car.

один
[adìn]
два
[dva]
три
[tri]
четыре
[chit`yri]
пять
[pyàt']
шесть
[shèst']
семь
[sem']
восемь
[vòsim']
девять
[dèvit']
десять
[dèsit']

Những tin tức khác với chủ đề này: Nước Nga, Chữ số, Du lịch

Республика Адыгея

Tác giả của bức ảnh: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
Кавказский хребет

Tác giả của bức ảnh: Vladislav Ionis

Кавказский хребет на закате, Россия

The Caucasian ridge at sunset, Russia
Từ khóa: Nước Nga, Showplaces
В России, в Липецкой области, есть памятник персонажу русских народных сказок - Змею Горынычу.

In Russia, in the Lipetsk region, There is a monument to the character of Russian folk tales - Snake Gorynych.
Россия, Калининград, Набережная Рыбной деревни
Russia, Kaliningrad, the Quay of the Fish Village
Từ khóa: Nước Nga, Architecture
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này