Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Николай II, запись в дневнике

"Желание жениться продолжалось до завтрака, а потом прошло."
[zhelànije zhinìtsa pradalzhàlas' da zàvtraka, a patòm prashlo]
"A wish to get married lasted till breakfast, but then went away."

Николай II (запись в дневнике, 19 ноября 1884 г.)
Nicholas II of Russia (note in a diary, 19 November 1884)

Những tin tức khác với chủ đề này: Trích dẫn, Thuộc về Nga

Бессмысленно осмысливать смысл неосмысленными мыслями [bismyslina asmyslivat' smysl niasmyslinymi mysl'ami] - It makes no sense to interpret meaning with meaningless thoughts
Удивительно, что может сделать один луч солнца с душой человека.

It's amazing what one ray of the sun can make with the soul of man.

(с)Ф.М. Достоевский
Từ khóa: Trích dẫn, Quotes
Если хочешь жить легко и быть к небу близко, держи сердце высоко, а голову низко.

If you want to live easily and be close to the sky, keep heart high and head low.

(с) Фёдор Глинка
Từ khóa: Trích dẫn, Quotes
Российский спортсмен Сергей Устюгов стал победителем скиатлона на чемпионате мира по лыжным видам спорта в финском Лахти. Победитель «Тур де Ски» 2017 года преодолел дистанцию в 15 км классическим стилем и 15 км вольным за 1:09:16

The Russian athlete Sergey Ustyugov won the skiathlon world Championship in Finnish Lahti. The winner of the "Tour de Ski" 2017 overcame a distance of 15 km in classical style and 15 km in freestyle in 1:09:16
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này