Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Скоро август

Вы в курсе что скоро август? [vy f kùrsi shto skòra àfgust] - Are you aware that August is soon?

быть в курсе
[byt' f kùrsi]
август
[àfgust]

Những tin tức khác với chủ đề này: Thời gian, Giải trí, Thông thạo tiếng Nga

Ну, я в десять с чем-то приезжаю [nu, ya v d'es'at' s chem ta priizhayu] - Well, I'll come at ten o'clock "with something" (not exactly at ten)

Ок, встречу [akei fstrechu] - Ok, I'll meet you

И это по-твоему десять с чем-то?! [i ehta pa tvoimu des'at' s chem ta] - And do you think it is ten o'lock "with something" ?!
Từ khóa: Thời gian
В смысле завтра осень? [v smysle zaftra os'in'?] - what do you mean autumn will come tomorrow?
Từ khóa: Thời gian
Тёплое лето у стен Кремля [t'oplae leta u sten Kriml'a] - Warm summer near the walls of the Kremlin
Từ khóa: Thời gian, Architecture
Ква-Ква-парк в Москве - это аквапарк для детей и их родителей. Здесь есть несколько водных горок (Дикая река, Черная дыра), трамплин Цунами, фонтаны и другие аттракционы и развлечения. На территории аквапарка находится SPA-комплекс, бар и ресторан.

kVA-kVA-park in Moscow is an aquapark for children and their parents. There are several waterslides (The wild river, the Black hole), the Tsunami springboard, fountains and other attractions and entertainments. In the territory of aquapark there is a SPA complex, bar and restaurant.

фонтан
[fantan]
ресторан
[restaran]
несколько
[neskal`ka]
здесь
[sdès']
родители
[raditeli]
находиться
[nakhadit`sya]
Từ khóa: Giải trí
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này