Bạn hãy tham gia với chúng tôi trên


 Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Скоро август

Вы в курсе что скоро август? [vy f kùrsi shto skòra àfgust] - Are you aware that August is soon?

быть в курсе
[byt' f kùrsi]

Những tin tức khác với chủ đề này: Thời gian, Giải trí, Thông thạo tiếng Nga

Ты всё ещё не понимаешь что такое брак? [ty fs'o ishhyo ni panimaish' chto takoe brak] - Why don't you understand what is marriage

Мои деньги - это мои деньги [mai den'gi - ehta mai den'gi] - My money is mine

Твои деньги - тоже мои деньги [tvai den'gi - tozhe mai den'gi] - Your money is mine too
Аквапарк «Дон-парк» - это большой водно-развлекательный комплекс недалеко от Ростова-на-Дону (Россия), расположенный на берегу Соленого озера. Он был открыт в 2014 году. На территории этого аквапарка находится 40 аттракционов и водных горок, 4 бассейна и джакузи. В аквапарке проводятся праздники и развлекательные мероприятия.

The "Don park" aquapark is the big water entertainment complex near Rostov-on-Don (Russia) located on the bank of the Salty lake. It was opened in 2014. In the territory of this aquapark there are 40 attractions and waterslides, 4 pools and a jacuzzi. In aquapark holidays and entertaining events are held.

праздник
[pràznik]
открыт
[atkryt]
недалеко
[nedaleko]
большой
[bal'shòj]
берег
[berek]
бассейн
[basèin]
Từ khóa: Giải trí, Showplaces
Доброй ночи, Москва! [dobraj nochi, Maskva!] - Good night, Moscow!
Từ khóa: Thời gian
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này