Bạn hãy tham gia với chúng tôi trên


 Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Месяцы года

Месяцы года [mèsitsy gòda] - Months of a year:

август
[àfgust]
сентябрь
[sint'àbr']
октябрь
[akt'àbr']
ноябрь
[nayàbr']
декабрь
[dikàbr']
январь
[yinvàr']
февраль
[fivràl']
март
[mart]
апрель
[aprèl']
май
[maj]
июнь
[iyùn']
Từ khóa: Thời gian

Những tin tức khác với chủ đề này: Thời gian

То чувство, когда до тебя эту книгу брали 50 лет назад [to chustva, kagda da tib'a ehtu knigu brali 50 let nazat] - that feeling when someone took this book 50 years ago before you
Từ khóa: Thời gian
Доброй ночи, Москва! [dobraj nochi, Maskva!] - Good night, Moscow!
Từ khóa: Thời gian
Вечерний Кузнецкий Мост. Всё-таки зима в Москве - это чудо!

Evening at Kuznetsky Bridge. Winter in Moscow is a miracle!
Từ khóa: Thời gian
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này