Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

сериалу «Друзья» исполняется 20 лет

В этом году сериалу «Друзья» исполняется 20 лет.
This year sitcom Friends celebrates its 20th birthday.

16 августа в Москве в парке Горького в честь юбилея пройдёт бесплатный ночной показ лучших серий Друзей.
On 16th of August in honor of the jubilee the best episodes of Friends will run free all-night long in Park Gorky in Moscow.

Все, кто будет в это время в Москве - приходите смотреть Друзей на русском!
Everyone who are in Moscow at that time are invited to watch Friends in Russian!

Больше - More - http://www.kinopoisk.ru/news/2455376/

сериал [sir'yàl] - sitcom, serial
серия [sèriya] - episode
бесплатный [bisplàtnyj] - free
Từ khóa: Nước Nga

Những tin tức khác với chủ đề này: Nước Nga

Республика Адыгея

Tác giả của bức ảnh: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
Кавказский хребет

Tác giả của bức ảnh: Vladislav Ionis

Кавказский хребет на закате, Россия

The Caucasian ridge at sunset, Russia
Từ khóa: Nước Nga, Showplaces
В России, в Липецкой области, есть памятник персонажу русских народных сказок - Змею Горынычу.

In Russia, in the Lipetsk region, There is a monument to the character of Russian folk tales - Snake Gorynych.
Россия, Калининград, Набережная Рыбной деревни
Russia, Kaliningrad, the Quay of the Fish Village
Từ khóa: Nước Nga, Architecture
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này