Tự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Комикс про обнимашки

Я люблю тебя, чувак. [ya lyublyù tibyà chuvàk] - I love you, man.
Спаибо. [spasìba] - Thanks.
Очень сильно! [òchin' sìl'na] - So much!

Тааак, парень, что я тебе говорил насчёт обнимашек. [taak, pàrin', shtò ya tibè gavarìl nasshòt abnimàshik] - Soo, dude, what did I tell you about huggings.


comics by lizclimo.tumblr.com

Những tin tức khác với chủ đề này: Thông thạo tiếng Nga

Сынок, как вернуть всё назад? [synok, kak virnut' vs'o nazat] - Son, how to get it back?
Только не нажимай слишком сильно! [tol'ka ni nazhimaj slishkam sil'na] - Just do not press too hard!
Бессмысленно осмысливать смысл неосмысленными мыслями [bismyslina asmyslivat' smysl niasmyslinymi mysl'ami] - It makes no sense to interpret meaning with meaningless thoughts
Путь к маяку [put' k mayaku] - The path to the lighthouse


Приятного вам вечера!
[priyàtnava vam vèchira]
Спокойной ночи!
[spakòjnoj nòchi]
и хороших снов!
[i khoroshikh snov]
Ох уж эта русская пунктуация [okh ush ehta ruskaya punktuatsiya] - Oh, this Russian punctuation

"Здравствуйте, Мария, ответьте, пожалуйста, Андрею, там, кажется, вопрос, который, очевидно, не решён"
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này