Tự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Этому городу нужен герой

Этому городу нужен герой. - This city needs a hero.

Лицо или Предмет (в Дательном падеже) + нужен, необходим, требуется + Лицо или Предмет (в Именительном падеже)

A person or a thing (in Dative case) + нужен, необходим, требуется + A person or a thing (in Nominative case)

Правила смотрите тут - The full rules see here -
https://www.ruspeach.com/learning/3466/

Những tin tức khác với chủ đề này: Trích dẫn, Ngữ pháp

Бессмысленно осмысливать смысл неосмысленными мыслями [bismyslina asmyslivat' smysl niasmyslinymi mysl'ami] - It makes no sense to interpret meaning with meaningless thoughts
Надеть одежду [nad'et' adezhdu] - to put on the clothes
Одеть Надежу [ad'et' Nadezhdu] - to dress up Hope (woman's name)
Утратить надежду [utratit' nadezhdu] - to lose hope
Từ khóa: Ngữ pháp
Удивительно, что может сделать один луч солнца с душой человека.

It's amazing what one ray of the sun can make with the soul of man.

(с)Ф.М. Достоевский
Từ khóa: Trích dẫn, Quotes
Если хочешь жить легко и быть к небу близко, держи сердце высоко, а голову низко.

If you want to live easily and be close to the sky, keep heart high and head low.

(с) Фёдор Глинка
Từ khóa: Trích dẫn, Quotes
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này