Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Кунсткамера

Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого "Кунсткамера"
Peter the Great museum of Anthropology and Ethnography "Kunstkamera"

Кунсткамера, основанная почти три века назад Петром I, стала одной из наиболее полных коллекций, отражающих всё многообразие культур народов Старого и Нового Света.
Адрес: Университетская наб., 3

Founded by Peter the Great almost three centuries ago, Kunstkamera became one of the fullest collections, that represents the diversity of traditional cultures of the Old and New Worlds.
Address: Universitetskaya Emb., 3

Những tin tức khác với chủ đề này: Nước Nga, Nghệ thuật

Республика Адыгея

Tác giả của bức ảnh: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
Кавказский хребет

Tác giả của bức ảnh: Vladislav Ionis

Кавказский хребет на закате, Россия

The Caucasian ridge at sunset, Russia
Từ khóa: Nước Nga, Showplaces
В России, в Липецкой области, есть памятник персонажу русских народных сказок - Змею Горынычу.

In Russia, in the Lipetsk region, There is a monument to the character of Russian folk tales - Snake Gorynych.
Россия, Калининград, Набережная Рыбной деревни
Russia, Kaliningrad, the Quay of the Fish Village
Từ khóa: Nước Nga, Architecture
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này