Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

квартира А.С. Пушкина

Мемориальный музей-квартира А.С. Пушкина.
The Pushkin museum and apartment.

В этом доме Пушкин с семьёй поселился в сентябре 1836 года. Год спустя сюда после дуэли привезли смертельно раненного поэта, вскоре здесь он скончался. В 1925 году квартира Пушкина стала музеем, в ней была воссоздана обстановка, существовавшая при жизни поэта.
Адрес: Санкт-Петербург, Набережная реки Мойки, 12

Famous Russian poet Alexander Pushkin and his family moved into this apartment in September 1836. A year later, he was brought here mortally wounded in duel and died shortly after. In 1925, his apartment became a museum, with the poet's lifetime interior restored.
Address: Saint Petersburg, Moyki Reki Embankment, 12

Những tin tức khác với chủ đề này: Nước Nga, Nghệ thuật

Республика Адыгея

Tác giả của bức ảnh: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
Кавказский хребет

Tác giả của bức ảnh: Vladislav Ionis

Кавказский хребет на закате, Россия

The Caucasian ridge at sunset, Russia
Từ khóa: Nước Nga, Showplaces
В России, в Липецкой области, есть памятник персонажу русских народных сказок - Змею Горынычу.

In Russia, in the Lipetsk region, There is a monument to the character of Russian folk tales - Snake Gorynych.
Россия, Калининград, Набережная Рыбной деревни
Russia, Kaliningrad, the Quay of the Fish Village
Từ khóa: Nước Nga, Architecture
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này