Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trên



Tự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Театр Ленком

Театр Ленком Lenkom Theatre

Звёздный состав труппы, самобытная режиссура Марка Захарова и неподражаемая драматургия Григория Горина сделали Ленком одним из самых популярных театров Москвы.
Адрес: Москва, ул. Малая Дмитровка, 6

The star-studded troupe of director Mark Zakharov and the inimitable Grigory Gorin's drama made Lenkom one of the most popular theatres in Moscow.
Address: Moscow, Malaya Dmitrovka St., 6

Сайт Ленкома. Lenkom's website: www.lenkom.ru

Những tin tức khác với chủ đề này: Nước Nga, Thuộc về Nga, Nghệ thuật

Республика Адыгея

Tác giả của bức ảnh: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
Кавказский хребет

Tác giả của bức ảnh: Vladislav Ionis

Кавказский хребет на закате, Россия

The Caucasian ridge at sunset, Russia
Từ khóa: Nước Nga, Showplaces
В России, в Липецкой области, есть памятник персонажу русских народных сказок - Змею Горынычу.

In Russia, in the Lipetsk region, There is a monument to the character of Russian folk tales - Snake Gorynych.
Россия, Калининград, Набережная Рыбной деревни
Russia, Kaliningrad, the Quay of the Fish Village
Từ khóa: Nước Nga, Architecture
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này