Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

цирк на Цветном бульваре

Московский цирк на Цветном бульваре. Moscow circus on Tsvetnoy boulevard

Один из старейших цирков России, известен своей домашней атмосферой. Уже более века он веселит, радует и восхищает взрослых и детей.
Адрес: Москва, Цветной бульвар, 13

One of the oldest circuses in Russia and known to every Muscovite, it is famous for its homey atmosphere. For over a century, it has amused, delighted and enraptured adults and children.
Address: Moscow, Tsvetnoy boulevard, 13
Từ khóa: Nước Nga

Những tin tức khác với chủ đề này: Nước Nga

Задумался

Tác giả của bức ảnh: Андрей Паршин

Задумался [zadumals'a] - It is thinking

Остров Греэм-Белл, Земля Франца-Иосифа, Россия
The Graham-Bell Island, Franz Josef Land, Russia
Кавказский хребет

Tác giả của bức ảnh: Vladislav Ionis

Кавказский хребет на закате, Россия

The Caucasian ridge at sunset, Russia
Từ khóa: Nước Nga, Showplaces
В России, в Липецкой области, есть памятник персонажу русских народных сказок - Змею Горынычу.

In Russia, in the Lipetsk region, There is a monument to the character of Russian folk tales - Snake Gorynych.
Россия, Калининград, Набережная Рыбной деревни
Russia, Kaliningrad, the Quay of the Fish Village
Từ khóa: Nước Nga, Architecture
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này