Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Диалог В кино

Диалог В кино

Tác giả của bức ảnh: Ruspeach

- Скажите, а этот салат у вас свежий? [skazhìti a èhtat salàt u vas svèzhij]
Excuse me is this salad fresh?

Πέστε, αυτή η σαλάτα είναι φρέσκια;
Dígame, ¿esta ensalada es fresca?
Mi dica, quest'insalata è fresca?
告诉我,这个沙拉是新鲜的吗?
Sagen Sie, bitte, ist diesen Salat frisch?
Diga, por favor, esta salada é fresca?
Bu salatanız taze mı?
Dites, est-ce cette salade est fraiche?
Řekněte mi, prosím, tento salát je čerstvý?
すみませんが、それは新鮮なサラダですか。

Learn Russian with Ruspeach Dialogues.
Учи русский с Диалогами Ruspeach.
www.ruspeach.com/en/dialogues/

Những tin tức khác với chủ đề này: Tại nhà hàng, Đô ăn

А после спортзала я люблю навернуть пиццы! [a posli sportzala ya l'ubl'u navirnut' pitsy] - And after the gym I like to eat pizza!

Шучу [shuchu] - Just kidding

Не хожу я ни в какой спортзал [ni khazhu ya ni f kakoj sportzal] - I do not go to any gym
Từ khóa: Đô ăn, Sức khỏe
Люблю тебя [l'ubl'u tib'a] - I love you

Я не курица [ya ni kuritsa] - I'm not a chicken
Từ khóa: Đô ăn, Emotions
Ночной перекус [nachnoj pirikus] - night snack
Приятного аппетита! [priyàtnava apitìta] - Bon appétit!
Từ khóa: Đô ăn
Для приготовления салата с виноградом и каперсами возьмите две вареные куриные грудки, йогурт, горчицу, майонез, виноград, каперсы, соль. Порежьте мясо кубиками и смешайте с остальными ингредиентами. Вкус этого экзотического салата вам понравится.

To make salad with grapes and capers take two boiled chicken breasts, yogurt, mustard, mayonnaise, grapes, capers, salt. Cut meat into cubes and mix with other ingredients. You will like the taste of this exotic salad.

салат
[salàt]
майонез
[majonez]
виноград
[vinagràt]
понравиться
[panravit`sya]
варёный
[var'ònyj]
остальной
[astal`noj]
Từ khóa: Đô ăn, Công thức
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này