Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Льюис Кэрролл

Льюис Кэрролл, проезжая по России, записал чудное русское слово "защищающихся" [zаsshisshàуusshikhs'а] - "thоsе whо рrоtесt thеmsеlvеs", как он пометил в дневнике. По его мнению, это очень сложное слово для произношения иностранцем.
А Вы можете его произнести?

When traveling in Russia Lewis Carroll wrote down an odd Russian word "защищающихся" [zаsshisshàуusshikhs'а] - "thоsе whо рrоtесt thеmsеlvеs", as he noted in his diary. In his opinion this word is very difficult for pronouncing by foreigners.
And can you say it?

Những tin tức khác với chủ đề này: Nước Nga, Thuộc về Nga, Thông thạo tiếng Nga

Республика Адыгея

Tác giả của bức ảnh: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
Кавказский хребет

Tác giả của bức ảnh: Vladislav Ionis

Кавказский хребет на закате, Россия

The Caucasian ridge at sunset, Russia
Từ khóa: Nước Nga, Showplaces
В России, в Липецкой области, есть памятник персонажу русских народных сказок - Змею Горынычу.

In Russia, in the Lipetsk region, There is a monument to the character of Russian folk tales - Snake Gorynych.
Россия, Калининград, Набережная Рыбной деревни
Russia, Kaliningrad, the Quay of the Fish Village
Từ khóa: Nước Nga, Architecture
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này