Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Да нет, наверное

Да нет, наверное

Tác giả của bức ảnh: Nadegda Shibina

Слова, которые Вы должны знать при общении с русскими:
Words you should know when communicating with Russians:
"Да нет, наверное" [da n'èt navèrnaje]

Это выражение значит: Я не уверен, но скорее всего нет.
This expression means: I am not sure, but most probably no.
Или: Я не уверен, но, думаю, нет.
Or: I am not sure, but I think no.

Люди могут ответить Вам так в разных случаях. Например, если Вы спросите...
People can reply to you like that in many cases. For example if you ask...
See full article: Читайте полную статью:
http://www.ruspeach.com/learning/course334/lesson5594/


да
[da]
нет
[niet]
наверное
[navernae]

Những tin tức khác với chủ đề này: Thông thạo tiếng Nga

Сынок, как вернуть всё назад? [synok, kak virnut' vs'o nazat] - Son, how to get it back?
Только не нажимай слишком сильно! [tol'ka ni nazhimaj slishkam sil'na] - Just do not press too hard!
Бессмысленно осмысливать смысл неосмысленными мыслями [bismyslina asmyslivat' smysl niasmyslinymi mysl'ami] - It makes no sense to interpret meaning with meaningless thoughts
Путь к маяку [put' k mayaku] - The path to the lighthouse


Приятного вам вечера!
[priyàtnava vam vèchira]
Спокойной ночи!
[spakòjnoj nòchi]
и хороших снов!
[i khoroshikh snov]
Ох уж эта русская пунктуация [okh ush ehta ruskaya punktuatsiya] - Oh, this Russian punctuation

"Здравствуйте, Мария, ответьте, пожалуйста, Андрею, там, кажется, вопрос, который, очевидно, не решён"
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này