Tự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Каток на ВДНХ

28 ноября в Москве на ВДНХ заработал самый большой в мире искусственный каток. Площадь ледового покрытия катка в форме ключа составляет 20 510 кв.м.

On November 28, the world's largest outdoor artificial ice skating rink opened at Moscow's VDNKh exhibition center. Ice area of key-shaped rink is 20,510 square metres.

искусственный [iskùstvinnyj] - artificial
каток [katòk] - skating rink
кататься на коньках [katàtsa na kan'kakh] - to skate
лёд [l'ot] - ice
ключ
[klyùch]

Больше. More: http://en.itar-tass.com/non-political/764137
and http://russian.rt.com/article/61940
Từ khóa: Nước Nga

Những tin tức khác với chủ đề này: Nước Nga

Республика Адыгея

Tác giả của bức ảnh: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
Кавказский хребет

Tác giả của bức ảnh: Vladislav Ionis

Кавказский хребет на закате, Россия

The Caucasian ridge at sunset, Russia
Từ khóa: Nước Nga, Showplaces
В России, в Липецкой области, есть памятник персонажу русских народных сказок - Змею Горынычу.

In Russia, in the Lipetsk region, There is a monument to the character of Russian folk tales - Snake Gorynych.
Россия, Калининград, Набережная Рыбной деревни
Russia, Kaliningrad, the Quay of the Fish Village
Từ khóa: Nước Nga, Architecture
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này