Bạn hãy tham gia với chúng tôi trên


 Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Будь счастлив, родной

Будь счастлив, родной

Tác giả của bức ảnh: Виктор Семёнович Иванов

Дети - счастье семьи. Children are a family happiness.
Дети - будущее народа. Children are the future of the nation.
Будь счастлив, родной! Be happy, my dear!

дети
[dèti]

© Виктор Иванов, 1955 год
Советский плакат. Soviet poster
Từ khóa: Gia đình

Những tin tức khác với chủ đề này: Gia đình

О чем переживают родители [a chyom p'er'ezhivayut rad'it'el'i] - What parents worry about

У тебя всё хорошо? [u t'eb'ya fs'yo kharasho] - Are you all right?

Где мой йогурт? [gd'e moi jogurt] - Where is my yogurt?
Từ khóa: Gia đình
Кто моя маленькая красоточка? [kto maya mal'en'kaya krasotachka] - Who's my little beauty?
Кого мама сильно любит? [kavo mama sil'no l'yub'it] - Who mom loves so much?
А кто у нас хочет поиграть? [a kto u nas khochet paigrat'] - And who wants to play?
Король Великобритании Георг V вместе с двоюродным братом - российским императором Николаем II

King George V of Great Britain together with his cousin - the Russian Emperor Nicholas II

вместе
[vmeste]
Từ khóa: Gia đình
Семейная фотография. Папа не проникся.
Family photo. Dad was not inspired.
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này