Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Доброе утро!

Доброе утро!
[dòbraje ùtra]
Пора завтракать!
[parà zàftrakat' ]
Приятного аппетита!
[priyàtnava appitìta]
Хорошего вам настроения!
[kharòshiva vam nastrajèniya]

Những tin tức khác với chủ đề này: Tại nhà hàng, Thông thạo tiếng Nga

Сынок, как вернуть всё назад? [synok, kak virnut' vs'o nazat] - Son, how to get it back?
Только не нажимай слишком сильно! [tol'ka ni nazhimaj slishkam sil'na] - Just do not press too hard!
Бессмысленно осмысливать смысл неосмысленными мыслями [bismyslina asmyslivat' smysl niasmyslinymi mysl'ami] - It makes no sense to interpret meaning with meaningless thoughts
Путь к маяку [put' k mayaku] - The path to the lighthouse


Приятного вам вечера!
[priyàtnava vam vèchira]
Спокойной ночи!
[spakòjnoj nòchi]
и хороших снов!
[i khoroshikh snov]
У нас нет WIFI [u nas net wifi] - We do not have WIFI

Разговаривайте друг с другом [razgavarivajte druk s drugam] - Talk to each other

Нам кажется многим этого так не хватает [nam kazhitsa mnogim ehtava tak ni khvatait] - It seems to us that this is not enough for many people

Однако, мы не запрещаем Вам пользоваться 3G или даже 4G технологиями [adnaka, my ni zaprishhaim vam pol'zavatsa 3g ili dazhi 4g tikhnalogiyami] - However, we do not prohibit you from using 3G or even 4G technologies
Từ khóa: Tại nhà hàng
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này