Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Храм Спаса на Крови

Храм Спаса на Крови

Tác giả của bức ảnh: sok-spb.livejournal.com

Храм Спаса на Крови, Санкт-Петербург
Church of the Savior on Blood, St.Petersburg

В названии храма стоит "кровь", потому что церковь была построена на месте, где был смертельно ранен император Александр II, храм был сооружён как памятник царю. Храм никогда не функционировал и с самого начала задумывался как музей. Церковь является одной из главный достопримечательностей Санкт-Петербурга.

It never functioned as a public place of worship, from very beginning it was meant to be a museum. The Church is now one of the main tourist attractions in St. Petersburg. It has "blood" in its name because the church was built on the site where Tsar Alexander II was assassinated and it was dedicated to his memory.
Từ khóa: Nước Nga

Những tin tức khác với chủ đề này: Nước Nga

Республика Адыгея

Tác giả của bức ảnh: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
Кавказский хребет

Tác giả của bức ảnh: Vladislav Ionis

Кавказский хребет на закате, Россия

The Caucasian ridge at sunset, Russia
Từ khóa: Nước Nga, Showplaces
В России, в Липецкой области, есть памятник персонажу русских народных сказок - Змею Горынычу.

In Russia, in the Lipetsk region, There is a monument to the character of Russian folk tales - Snake Gorynych.
Россия, Калининград, Набережная Рыбной деревни
Russia, Kaliningrad, the Quay of the Fish Village
Từ khóa: Nước Nga, Architecture
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này