Bạn hãy tham gia với chúng tôi trên


 Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Жить как люди

Мы научились летать в небе, как птицы. Мы научились плавать в море, как рыбы. Теперь осталось научиться жить на земле, как люди.

We have learned to fly in the air like birds. We have learned to swim in the sea like fish. Now what's left is to learn to live on earth like humans.

летать
[litàt']
плавать
[plàvat']
жить
[jit']

Những tin tức khác với chủ đề này: Trích dẫn, Động từ

Однажды рискнув - можно остаться счастливым на всю жизнь [adnazhdy risknuf - mozhna astatsya schaslivym na fs'u zhizn'] - Once Risked - you can stay happy for a lifetime
Từ khóa: Trích dẫn
Мои попытки побороть лень [mai papytki pabarot' len'] - My attempts to overcome laziness

побороть [pabarot'] - overcome, conquer, surmount, beat
Từ khóa: Động từ
Полёт на воздушном шаре [pal'ot na vazdushnom shar'e] - Balloon flight, Ballooning
Từ khóa: Du lịch, Động từ
супер ставка [super stafka] - super bet

обмануть
[abmanùt']
Từ khóa: Động từ
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này