Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Ночная библиотека в Москве

Ночная библиотека в Москве

Tác giả của bức ảnh: Артём Монахов | Йод

Первая ночная библиотека в Москве.
The first night library in Moscow.

Ночь с 22 до 5 утра обойдётся вам в 300 рублей.
The night from 10pm to 5 am will cost you 300 rubles.

Адрес: центр Москвы, Библиотека им. Достоевского, Чистопрудный бульвар, 23, стр. 1.
Address: Moscow centre, Dostoevsky Library, Chistoprudny Boulevard, 23, bld. 1
Từ khóa: Nước Nga, Giải trí

Những tin tức khác với chủ đề này: Nước Nga, Giải trí

Республика Адыгея

Tác giả của bức ảnh: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
Кавказский хребет

Tác giả của bức ảnh: Vladislav Ionis

Кавказский хребет на закате, Россия

The Caucasian ridge at sunset, Russia
Từ khóa: Nước Nga, Showplaces
В России, в Липецкой области, есть памятник персонажу русских народных сказок - Змею Горынычу.

In Russia, in the Lipetsk region, There is a monument to the character of Russian folk tales - Snake Gorynych.
Россия, Калининград, Набережная Рыбной деревни
Russia, Kaliningrad, the Quay of the Fish Village
Từ khóa: Nước Nga, Architecture
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này