Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

70-летие Победы

70-летие Победы

Tác giả của bức ảnh: Petr Ushanov

Сайт, посвященный 70-летию со дня Победы в Великой Отечественной Войне.
Здесь вы найдёте много информации о войне, можете послушать русские патриотические песни, прослушать сводки новостей военных лет, посмотреть предыдущие парады победы и многое другое.

The website dedicated to 70 years of Victory in the Great Patriotic War (Russian part of WW2).
There you can find lots of information about war, listen to Russian patriotic songs, listen to the news briefs from the war, watch the past victory parades and many more.

http://www.may9.ru
Từ khóa: Nước Nga

Những tin tức khác với chủ đề này: Nước Nga

Республика Адыгея

Tác giả của bức ảnh: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
Кавказский хребет

Tác giả của bức ảnh: Vladislav Ionis

Кавказский хребет на закате, Россия

The Caucasian ridge at sunset, Russia
Từ khóa: Nước Nga, Showplaces
В России, в Липецкой области, есть памятник персонажу русских народных сказок - Змею Горынычу.

In Russia, in the Lipetsk region, There is a monument to the character of Russian folk tales - Snake Gorynych.
Россия, Калининград, Набережная Рыбной деревни
Russia, Kaliningrad, the Quay of the Fish Village
Từ khóa: Nước Nga, Architecture
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này