Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург

Tác giả của bức ảnh: Михаил Терентьев

Ура! Пришла весна! Поздравляем!
Hurray! The spring has come! Congratulations!

На фото: Санкт-Петербург, Россия
Photo: Saint Petersburg, Russia

Читайте как поздравить ваших друзей с любым праздником -
How to greet your friends with any event read here -
www.ruspeach.com/learning/course334/lesson5650/

Những tin tức khác với chủ đề này: Nước Nga, Các ngày lễ

Республика Адыгея

Tác giả của bức ảnh: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
Кавказский хребет

Tác giả của bức ảnh: Vladislav Ionis

Кавказский хребет на закате, Россия

The Caucasian ridge at sunset, Russia
Từ khóa: Nước Nga, Showplaces
В России, в Липецкой области, есть памятник персонажу русских народных сказок - Змею Горынычу.

In Russia, in the Lipetsk region, There is a monument to the character of Russian folk tales - Snake Gorynych.
Россия, Калининград, Набережная Рыбной деревни
Russia, Kaliningrad, the Quay of the Fish Village
Từ khóa: Nước Nga, Architecture
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này