Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trên


 Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Выход в открытый космос

Сегодня 18 марта исполняется ровно 50 лет с момента выхода первого человека - русского космонавта Алексея Леонова - в открытый космос.
Today on 18th of March it is 50 years since the first human's - Russian astronaut Alexej Leonov's - space walk.

Смотрите интервью с Алексеем Леоновым тут
See an interview with Alexej Leonov here
www.youtube.com/watch?v=LI7LGUDRNN8

выход в открытый космос [v`ykhat v atkr`ytyj kòsmas] - space walk

Những tin tức khác với chủ đề này: Thuộc về Nga, Du lịch

В Москве более ста тысяч семей по фамилии Ивановы [v Maskv'e bol'ee sta tys'ach sim'ej pa fam'il'ii ivanovy] - There are more then a hundred thousand families with the surname Ivanov in Moscow
Từ khóa: Thuộc về Nga
Еще одна хорошая новость! Россиянин Павел выиграл чемпионат мира по 'Hearthstone' на BlizzCon 2016! В этом году призовой фонд Blizzard составил миллион долларов. И россиянин Павел 'Pavel' Бельтюков забирает $250,000 за первое место. Поздравляем!

More good news! Russia's Pavel Wins BlizzCon's 2016 'Hearthstone' World Championship! Blizzard dumped a million dollars into the prize pool this year, and taking home the $250,000 first place cut is Russia's Pavel 'Pavel' Beltukov. Congratulations!
Từ khóa: Thuộc về Nga
Отличные новости! Известный голливудский актёр Стивен Сигал получил российское гражданство. Россиян стало больше!

Great news! Famous Hollywood actor Steven Seagal has been granted Russian citizenship. Now we have more Russians!
Từ khóa: Thuộc về Nga
Полёт на воздушном шаре [pal'ot na vazdushnom shar'e] - Balloon flight, Ballooning
Từ khóa: Du lịch, Động từ
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này