Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trên


 Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Тем временем

Тем временем на улицах Новосибирска, Россия -
Meanwhile in the streets of Novosibirsk, Russia

тем временем [tem vrèminem] - meanwhile
Từ khóa: Thời gian

Những tin tức khác với chủ đề này: Thời gian

То чувство, когда до тебя эту книгу брали 50 лет назад [to chustva, kagda da tib'a ehtu knigu brali 50 let nazat] - that feeling when someone took this book 50 years ago before you
Từ khóa: Thời gian
Доброй ночи, Москва! [dobraj nochi, Maskva!] - Good night, Moscow!
Từ khóa: Thời gian
Вечерний Кузнецкий Мост. Всё-таки зима в Москве - это чудо!

Evening at Kuznetsky Bridge. Winter in Moscow is a miracle!
Từ khóa: Thời gian
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này