Tự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Сила

"Сила не в мести, а в прощении. Не в гордыне, а в смирении."
"The strength isn't in revenge, but in forgiveness. Nor in pride, but in humility."

месть [mèst'] - revenge
прощение [prasshènije] - forgiveness
гордыня
[gard`yn'a]
смирение [smirènije] - humility

Những tin tức khác với chủ đề này: Trích dẫn, Tôn giáo

Владимирский собор

Tác giả của bức ảnh: Сергей Дегтярёв

Владимирский собор, Кронштадт, Россия
St. Vladimir's Cathedral, Kronstadt, Russia
Từ khóa: Tôn giáo, Architecture
Бессмысленно осмысливать смысл неосмысленными мыслями [bismyslina asmyslivat' smysl niasmyslinymi mysl'ami] - It makes no sense to interpret meaning with meaningless thoughts
Удивительно, что может сделать один луч солнца с душой человека.

It's amazing what one ray of the sun can make with the soul of man.

(с)Ф.М. Достоевский
Từ khóa: Trích dẫn, Quotes
Если хочешь жить легко и быть к небу близко, держи сердце высоко, а голову низко.

If you want to live easily and be close to the sky, keep heart high and head low.

(с) Фёдор Глинка
Từ khóa: Trích dẫn, Quotes
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này