Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Сила

"Сила не в мести, а в прощении. Не в гордыне, а в смирении."
"The strength isn't in revenge, but in forgiveness. Nor in pride, but in humility."

месть [mèst'] - revenge
прощение [prasshènije] - forgiveness
гордыня
[gard`yn'a]
смирение [smirènije] - humility

Những tin tức khác với chủ đề này: Trích dẫn, Tôn giáo

Бессмысленно осмысливать смысл неосмысленными мыслями [bismyslina asmyslivat' smysl niasmyslinymi mysl'ami] - It makes no sense to interpret meaning with meaningless thoughts
Удивительно, что может сделать один луч солнца с душой человека.

It's amazing what one ray of the sun can make with the soul of man.

(с)Ф.М. Достоевский
Từ khóa: Trích dẫn, Quotes
Если хочешь жить легко и быть к небу близко, держи сердце высоко, а голову низко.

If you want to live easily and be close to the sky, keep heart high and head low.

(с) Фёдор Глинка
Từ khóa: Trích dẫn, Quotes
Отражение храма Спас на крови

Tác giả của bức ảnh: Зоя Куренкова

Отражение храма Спас на крови. Санкт-Петербург, Россия
Reflection of Church of the Savior on blood. Saint Petersburg, Russia
Từ khóa: Tôn giáo
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này