Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Душ и душа

В душе я милая, белая и пушистая. А вот когда выйду из душа - такая зараза!
In my soul (First it seems that this refers to soul. However, after reading the full sentence you understand that it was not the word "Soul", but the word "Shower" staying in Prepositional case*) I am very king, white and fluffy. But when I get out of the shower - I am such a bad character!

* Изначально нам кажется что речь идёт о душè, но после прочтения предложения до конца, мы понимаем, что это слово "
душ
[dùsh]
" стоящее в Предложном падеже.

Читай о Предложном Падеже:
Read about Prepositional Case:
www.ruspeach.com/learning/course220/lesson3466/

Những tin tức khác với chủ đề này: Ngữ pháp, Thông thạo tiếng Nga

Сынок, как вернуть всё назад? [synok, kak virnut' vs'o nazat] - Son, how to get it back?
Только не нажимай слишком сильно! [tol'ka ni nazhimaj slishkam sil'na] - Just do not press too hard!
Бессмысленно осмысливать смысл неосмысленными мыслями [bismyslina asmyslivat' smysl niasmyslinymi mysl'ami] - It makes no sense to interpret meaning with meaningless thoughts
Надеть одежду [nad'et' adezhdu] - to put on the clothes
Одеть Надежу [ad'et' Nadezhdu] - to dress up Hope (woman's name)
Утратить надежду [utratit' nadezhdu] - to lose hope
Từ khóa: Ngữ pháp
Путь к маяку [put' k mayaku] - The path to the lighthouse


Приятного вам вечера!
[priyàtnava vam vèchira]
Спокойной ночи!
[spakòjnoj nòchi]
и хороших снов!
[i khoroshikh snov]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này