Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Вечер в Москве

Вечер в Москве

вечер
[vèchir]
Приятного вам вечера!
[priyàtnava vam vèchira]
Từ khóa: Architecture

Những tin tức khác với chủ đề này: Architecture

Красота и свежесть весенних тюльпанов [krasata i svezhest' visennikh tyul'panaf] - The beauty and freshness of spring tulips

Доброе утро! [Dobroe utra!] - Good morning!
Качели на Триумфальной площади в Москве - это прекрасно [kacheli na triumfal'naj ploshhadi v Maskve - ehta prikrasna] - Swing on triumph square in Moscow - that's beautiful

Полное ощущение полёта [polnae ashhushhenie pal'ota] - Full feeling of flight
Từ khóa: Architecture, Inventions
Cтадион "Лужники" в Москве сильно изменился дл проведения чемпионата мира по футболу 2018 - Stadium "Luzhniki" in Moscow has changed for the world football championship 2018
Từ khóa: Architecture
Потрясающее отражение Москвы в Москве [patr'asayushhie atrazhenie Maskvy v Maskv'e] - A terrific reflection of Moscow in Moscow
Từ khóa: Architecture
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này