Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Цимлянское водохранилище

На Цимлянское водохранилище открывается прекрасный вид. Оно было создано на реке Дон путем постройки плотины у современного города Цимлянска в 1952 году. Площадь водохранилища составляет 2 700 км², максимальная ширина - 38 км, максимальная глубина - 30 м. Водохранилище имеет достаточную глубину для транзитного судоходства.

Tsimlyansk Reservoir has a nice view. It was created on the river Don by construction of a dam at the modern city of Tsimlyansk in 1952. The area of a reservoir makes 2 700 km ², the maximum width - 38 km, the maximum depth - 30 m. The reservoir has sufficient depth for transit navigation.
Từ khóa: Nước Nga

Những tin tức khác với chủ đề này: Nước Nga

Республика Адыгея

Tác giả của bức ảnh: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
Кавказский хребет

Tác giả của bức ảnh: Vladislav Ionis

Кавказский хребет на закате, Россия

The Caucasian ridge at sunset, Russia
Từ khóa: Nước Nga, Showplaces
В России, в Липецкой области, есть памятник персонажу русских народных сказок - Змею Горынычу.

In Russia, in the Lipetsk region, There is a monument to the character of Russian folk tales - Snake Gorynych.
Россия, Калининград, Набережная Рыбной деревни
Russia, Kaliningrad, the Quay of the Fish Village
Từ khóa: Nước Nga, Architecture
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này