Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Сызрань

Российский город Сызрань находится в Самарской области. На территории города расположено 143 памятника истории, культуры и архитектуры. Сызрань имеет облик красивого исторического купеческого города XIX века.

The Russian city of Syzran is situated in the Samara region. There are 143 historical, cultural and architectural monuments located in the territory of the city. Syzran has the image of the beautiful historical merchant city of the XIX century.

Я хочу посмотреть город.
[ya khachù pasmatrèt' gòrat]
Я хочу посетить музеи города.
[ya khachu pasetit` muz`ei gorada.]
по утренним улицам города
[pa ùtrinnim ùlitsam gòrada]
Từ khóa: Nước Nga

Những tin tức khác với chủ đề này: Nước Nga

Республика Адыгея

Tác giả của bức ảnh: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
Кавказский хребет

Tác giả của bức ảnh: Vladislav Ionis

Кавказский хребет на закате, Россия

The Caucasian ridge at sunset, Russia
Từ khóa: Nước Nga, Showplaces
В России, в Липецкой области, есть памятник персонажу русских народных сказок - Змею Горынычу.

In Russia, in the Lipetsk region, There is a monument to the character of Russian folk tales - Snake Gorynych.
Россия, Калининград, Набережная Рыбной деревни
Russia, Kaliningrad, the Quay of the Fish Village
Từ khóa: Nước Nga, Architecture
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này