Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Гора ежик на Кавказе

На Кавказе (Россия) вблизи поселка Джубга есть очень красивая гора, похожая на ёжика. Именно поэтому она получила название "Ёжик". Гора омывается черным морем и является довольно живописным и уединенным местом. Туристы и местные жители очень любят это место отдыха.

There is a very beautiful mountain looking like a hedgehog in the Caucasus (Russia) near Dzhubga town. For this reason it got its name "Hedgehog". The mountain is washed by the Black Sea and it is quite a picturesque and secluded place. Tourists and locals are very fond of this leisure area.

природа
[priroda]
ёж
[yòsh]
гора
[gara]
место
[mèsta]
живопись
[zhivopis`]
море
[mòr’eh]
турист
[turist]
местный магазин
[mèstnyj magazìn]
отдых
[òtdykh]
отдыхать
[atdykhàt']

Những tin tức khác với chủ đề này: Nước Nga, Thiên nhiên

Республика Адыгея

Tác giả của bức ảnh: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
Кавказский хребет

Tác giả của bức ảnh: Vladislav Ionis

Кавказский хребет на закате, Россия

The Caucasian ridge at sunset, Russia
Từ khóa: Nước Nga, Showplaces
В России, в Липецкой области, есть памятник персонажу русских народных сказок - Змею Горынычу.

In Russia, in the Lipetsk region, There is a monument to the character of Russian folk tales - Snake Gorynych.
Россия, Калининград, Набережная Рыбной деревни
Russia, Kaliningrad, the Quay of the Fish Village
Từ khóa: Nước Nga, Architecture
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này