Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Голубые озера

Голубые озера в России известны на весь мир. Это система из пяти озер в Кабардино-Балкарии. Максимальная глубина озер составляет 368 метров. Все эти озера имеют кристально чистую воду. Цвет некоторых из этих озер - голубой, а у других - зеленоватый.

Blue lakes in Russia are known for the whole world. It is a system of five lakes in Kabardino-Balkaria. The maximum depth of lakes is 368 meters. All these lakes have crystal-clear water. Color of some of these lakes - blue, and of the others - greenish.

озеро
[òzira]
вода
[vadà]
чистый
[chistyj]
голубой
[galubòj]
зелёный
[zil'ònyj]
цвет
[tsvèt]
Từ khóa: Nước Nga

Những tin tức khác với chủ đề này: Nước Nga

Республика Адыгея

Tác giả của bức ảnh: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
Кавказский хребет

Tác giả của bức ảnh: Vladislav Ionis

Кавказский хребет на закате, Россия

The Caucasian ridge at sunset, Russia
Từ khóa: Nước Nga, Showplaces
В России, в Липецкой области, есть памятник персонажу русских народных сказок - Змею Горынычу.

In Russia, in the Lipetsk region, There is a monument to the character of Russian folk tales - Snake Gorynych.
Россия, Калининград, Набережная Рыбной деревни
Russia, Kaliningrad, the Quay of the Fish Village
Từ khóa: Nước Nga, Architecture
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này