Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Отдых на море

Отдых на море успокаивает нервы, дает нам заряд положительной энергии, приводит наши мысли в порядок, помогает расслабится, благотворно влияет на здоровье. А также море - это весело!

Sea holidays calm nerves, give us an energy boost, shape our thoughts, help to relax, has a good influence for our health. And also sea is fun!

море
[mòr’eh]
чёрное море
[chòrnaje mòre]
В прошлом году мы были на море.
[f pròshlam gadù my b`yli na mòri]
отдых
[òtdykh]
Не забывайте отдыхать!
[ni zabyvàjti atdykhàt']
отдыхать
[atdykhàt']
плавать
[plàvat']
Это мой папа.
[èhta moj pàpa]
папа
[pàpa]
семья
[sim'yà]
дети
[dèti]
мама
[màma]
Мама очень любит папу.
[màma òchin' l'ùbit pàpu]

Những tin tức khác với chủ đề này: Sức khỏe, Du lịch, Thiên nhiên

Республика Адыгея

Tác giả của bức ảnh: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
А после спортзала я люблю навернуть пиццы! [a posli sportzala ya l'ubl'u navirnut' pitsy] - And after the gym I like to eat pizza!

Шучу [shuchu] - Just kidding

Не хожу я ни в какой спортзал [ni khazhu ya ni f kakoj sportzal] - I do not go to any gym
Từ khóa: Đô ăn, Sức khỏe
Болотистое озеро

Tác giả của bức ảnh: Фёдор Лашков

Болотистое озеро. Север Ленинградской области, Россия
The swampy lake. North of the Leningrad Region, Russia
Музей-заповедник Коломенское, Москва, Россия
Kolomenskoye Museum-Reserve, Moscow, Russia
Từ khóa: Thiên nhiên, Showplaces
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này