Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

День воинской славы России

Каждый год 9 августа в России празднуют день воинской славы и день славы русского оружия. Это день первой в российской истории морской победы русского флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут, которая была одержана 27 июля (7 августа) 1714 года.

Every year on August 9 in Russia people celebrate the day of military glory and the day of glory of the Russian weapon. It is a day of the first sea victory in a Russian history of a Russian fleet under Peter the Great command over the Swedes at the cape of Gangut, which was gained on July 27 (August 7), 1714.

С днём воинской славы! - Happy Military Glory day!

победа
[pabèda]
история
[istoriya]
день
[dèn']
С днём России!
[s dn'om Rassìi]

Những tin tức khác với chủ đề này: Nước Nga, Các ngày lễ

Республика Адыгея

Tác giả của bức ảnh: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
Кавказский хребет

Tác giả của bức ảnh: Vladislav Ionis

Кавказский хребет на закате, Россия

The Caucasian ridge at sunset, Russia
Từ khóa: Nước Nga, Showplaces
В России, в Липецкой области, есть памятник персонажу русских народных сказок - Змею Горынычу.

In Russia, in the Lipetsk region, There is a monument to the character of Russian folk tales - Snake Gorynych.
Россия, Калининград, Набережная Рыбной деревни
Russia, Kaliningrad, the Quay of the Fish Village
Từ khóa: Nước Nga, Architecture
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này