Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Натуральное сладкое

Если вы очень любите сладкое и не можете от него полностью отказаться, то и не надо. Просто выбирайте вместо вредного ненатурального сладкого (сахар, печенье, торты, пирожное, шоколад, мороженое) полезное сладкое (фрукты, сухофрукты, продукты пчеловодства).

If you love sweets very much and you can't give them up completely, it is not necessary. Simply choose healthy sweets (fruits, dried fruits, beekeeping products) over harmful non-natural sweets (sugar, cookies, pies, cakes, chocolate, ice cream).

мороженое
[maròzhinaje]
шоколад
[shakalàt]
торт
[tort]
печенье
[pichèn'je]
сахар
[sahar]
фрукты
[frukty]
У меня аллергия на мёд. В этом десерте есть мёд?
[u minyà allirgìya na myod. v èhtam disèrte jest' myod?]
здоровый
[zdarovyj]
выбирать
[vybirat`]
Từ khóa: Đô ăn, Sức khỏe

Những tin tức khác với chủ đề này: Đô ăn, Sức khỏe

А после спортзала я люблю навернуть пиццы! [a posli sportzala ya l'ubl'u navirnut' pitsy] - And after the gym I like to eat pizza!

Шучу [shuchu] - Just kidding

Не хожу я ни в какой спортзал [ni khazhu ya ni f kakoj sportzal] - I do not go to any gym
Từ khóa: Đô ăn, Sức khỏe
Люблю тебя [l'ubl'u tib'a] - I love you

Я не курица [ya ni kuritsa] - I'm not a chicken
Từ khóa: Đô ăn, Emotions
Ночной перекус [nachnoj pirikus] - night snack
Приятного аппетита! [priyàtnava apitìta] - Bon appétit!
Từ khóa: Đô ăn
Термальная вода - это вода с богатым минеральным составом, который обеспечивает ей целебные свойства. Часто термальная вода имеет температуру до сорока и более градусов. Источниками термальной воды являются подземные гейзеры. Такая вода используется в косметологии.

Thermal water is water with rich mineral structure which provides it curative properties. Often thermal water has temperature to forty and more degrees. Sources of thermal water are underground geysers. Such water is used in cosmetology.

градус
[gradus]
температура
[timpiratura]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này