Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Ординская пещера

Ординская пещера - это одна из самых длинных подводных гипсовых пещер России. Это настоящий рай для дайверов. Вода здесь удивительно чистая, прозрачная и очень холодная. Знаменитая пещера находится в Пермском крае на левом берегу реки Кунгур. Состоит из сухой и подводной части. Длина сухой части составляет 300 метров, а подводной — 4600 метров.

The orda cave is one of the longest underwater plaster caves of Russia. It is a real paradise for divers. Water is surprisingly pure, transparent and very cold here. The well-known cave is situated in Perm Krai on the left river bank Kungur. The cave consists of dry and underwater part. Length of a dry part makes 300 meters, and of underwater is 4600 meters.


очень
[òchin']
здесь
[sdès']
берег
[berek]
холодный
[khalòdnyj]
удивительный
[udivitel`nyj]
Россия
[rassìya]
длинный
[dlìnij]
река
[rikà]

Những tin tức khác với chủ đề này: Nước Nga, Thiên nhiên

Республика Адыгея

Tác giả của bức ảnh: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
Кавказский хребет

Tác giả của bức ảnh: Vladislav Ionis

Кавказский хребет на закате, Россия

The Caucasian ridge at sunset, Russia
Từ khóa: Nước Nga, Showplaces
В России, в Липецкой области, есть памятник персонажу русских народных сказок - Змею Горынычу.

In Russia, in the Lipetsk region, There is a monument to the character of Russian folk tales - Snake Gorynych.
Россия, Калининград, Набережная Рыбной деревни
Russia, Kaliningrad, the Quay of the Fish Village
Từ khóa: Nước Nga, Architecture
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này