Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Печеная картошка на костре

Любители походов хорошо знают, что самая вкусная еда - это еда приготовленная на костре. Одно из таких блюд - это печеная картошка. Готовить это блюдо очень легко. Картошку нужно положить в горячие угли и золу как минимум после часа горения костра. Картошка печется в кожуре. Можно ее завернуть еще и в пищевую фольгу. Время готовки составляет 15 -20 минут. После приготовления чистим картошку от кожуры и солим.

Fans of backpacking travels know very well that the most tasty food is the food cooked on a fire. One of such dishes is a baked potato. It is very easy to prepare this dish. Potato needs to be put in hot coals and ashes at least after an hour of burning of a fire. Potato is concerned in a peel. It is possible to wrap it also in a food foil. Time of cooking makes 15 - 20 minutes. After preparation we peel potatoes and salt it.

Хорошо-прожаренный
[khorosho-prozharennyj]
хорошо
[kharasho]
после
[pòsli]
положить
[palazhit`]
очень
[òchin']
можно
[mozhno]
легко
[lehko]
готовить
[gatovit`]
время
[vrèm'a]
кожура
[kazhurà]
вкусно
[fkùsna]
горячий
[garyàchij]
картофель
[kartòfil']

Những tin tức khác với chủ đề này: Đô ăn, Công thức, Thiên nhiên

Республика Адыгея

Tác giả của bức ảnh: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
А после спортзала я люблю навернуть пиццы! [a posli sportzala ya l'ubl'u navirnut' pitsy] - And after the gym I like to eat pizza!

Шучу [shuchu] - Just kidding

Не хожу я ни в какой спортзал [ni khazhu ya ni f kakoj sportzal] - I do not go to any gym
Từ khóa: Đô ăn, Sức khỏe
Люблю тебя [l'ubl'u tib'a] - I love you

Я не курица [ya ni kuritsa] - I'm not a chicken
Từ khóa: Đô ăn, Emotions
Болотистое озеро

Tác giả của bức ảnh: Фёдор Лашков

Болотистое озеро. Север Ленинградской области, Россия
The swampy lake. North of the Leningrad Region, Russia
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này