You can change this website language: English

Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Якутия

Якутия - это самый крупный регион Российской Федерации и самая большая административно-территориальная единица в мире. Якутия расположена в северо-восточной части Сибири. Большая часть территории Якутии расположена в тайге и тундре. В этих местах просто удивительная природа, флора и фауна.

Yakutia is the largest region of the Russian Federation and the biggest administrative territory in the world. Yakutia is located in northeast part of Siberia. The most part of the territory of Yakutia is located in a taiga and in a tundra. There are simply amazing nature, flora and fauna in this place.

часть
[chast`]
север
[sever]
природа
[priroda]
удивительный
[udivitel`nyj]
Từ khóa: Nước Nga

Những tin tức khác với chủ đề này: Nước Nga

Задумался

Tác giả của bức ảnh: Андрей Паршин

Задумался [zadumals'a] - It is thinking

Остров Греэм-Белл, Земля Франца-Иосифа, Россия
The Graham-Bell Island, Franz Josef Land, Russia
Республика Адыгея

Tác giả của bức ảnh: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
Кавказский хребет

Tác giả của bức ảnh: Vladislav Ionis

Кавказский хребет на закате, Россия

The Caucasian ridge at sunset, Russia
Từ khóa: Nước Nga, Showplaces
В России, в Липецкой области, есть памятник персонажу русских народных сказок - Змею Горынычу.

In Russia, in the Lipetsk region, There is a monument to the character of Russian folk tales - Snake Gorynych.
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này