Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Сегодня открыт памятник Петру I

5 сентября 1997 года в Москве открыт памятник Петру I. Памятник был создан известным советским скульптором Зурабом Церетели. Официальное название памятника "В ознаменование 300-летия российского флота". Он был воздвигнут по заказу Правительства Москвы на искусственном острове. Это один из самых высоких в России памятников. Общая высота памятника 98 метров.

On September 5, 1997 in Moscow the monument to Peter I was presented. The monument was created by a famous Soviet sculptor Zurab Tsereteli. An official name of a monument "In memory of 300-years anniversary of the Russian fleet". It was made by the request of the Moscow Government on the man-made island. It is one of the highest monuments in Russia. The general height of this monument is 98 meters.

памятник
[pamyatnik]
открыт
[atkryt]
остров
[òstraf]
высота
[vysatà]
правительство
[pravitel`stvo]
заказать
[zakazat`]
заказывать
[zakazyvat`]
Từ khóa: Nước Nga

Những tin tức khác với chủ đề này: Nước Nga

Республика Адыгея

Tác giả của bức ảnh: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
Кавказский хребет

Tác giả của bức ảnh: Vladislav Ionis

Кавказский хребет на закате, Россия

The Caucasian ridge at sunset, Russia
Từ khóa: Nước Nga, Showplaces
В России, в Липецкой области, есть памятник персонажу русских народных сказок - Змею Горынычу.

In Russia, in the Lipetsk region, There is a monument to the character of Russian folk tales - Snake Gorynych.
Россия, Калининград, Набережная Рыбной деревни
Russia, Kaliningrad, the Quay of the Fish Village
Từ khóa: Nước Nga, Architecture
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này