Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Темрюк

Темрюк - это российский город-курорт на побережье Азовского моря. Город находится в 130 км к западу от Краснодара, является самым крупным населённым пунктом Таманского полуострова. Темрюк знаменит своими грязевыми вулканами. Один из самых крупных вулканов расположен почти в центре города. На вулкане Миска расположен музей военной техники 1941—1945 годов под открытым небом.

Temryuk is a Russian resort town situated on a coast of Azov Sea. The city is in 130 km to the West from Krasnodar. It is the largest settlement of Taman Peninsula. Temryuk is well-known for mud volcanoes. One of the largest volcanoes is located almost in the downtown. There is an open-air museum of military equipment of 1941 — 1945 on Miska volcano.

центр
[tsentr]
открыт
[atkryt]
музей
[muzej]
запад
[zapat]
город
[gòrat]

Những tin tức khác với chủ đề này: Nước Nga, Thiên nhiên

Республика Адыгея

Tác giả của bức ảnh: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
Кавказский хребет

Tác giả của bức ảnh: Vladislav Ionis

Кавказский хребет на закате, Россия

The Caucasian ridge at sunset, Russia
Từ khóa: Nước Nga, Showplaces
В России, в Липецкой области, есть памятник персонажу русских народных сказок - Змею Горынычу.

In Russia, in the Lipetsk region, There is a monument to the character of Russian folk tales - Snake Gorynych.
Россия, Калининград, Набережная Рыбной деревни
Russia, Kaliningrad, the Quay of the Fish Village
Từ khóa: Nước Nga, Architecture
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này